איך להעביר פרוייקט מאומדן לחשבונות ?

תוכנת “ניהול הנדסה” מהווה מסמך משפטי.
על פי ההגדרה לאחר עריכת האומדן יש לצאת למכרז, לבחור קבלן זוכה, ולהתחיל חשבונות בפרוייקט.

ולכן יש לעבור את כל התהליך.
1. צא למכרז.
2. הוסף הצעת מחיר.
3. הזן מחירי אומדן.
4. בחר קבלן זוכה.
5. הגדר חוזה.
6. הגשת חשבון חלקי.