המרת אקסל לSKN ב7 צעדים

מצ”ב דוגמא בתמונות לייבוא excel והמרתו לskn

  1. נבדוק שקובץ האקסל תקין

* לכל סעיף יש מספר.

דוגמא לסעפים עם מספור לא תקין

* אין מספור כפול לסעיפים – ניתן לפתור את זה גם בתוכנה, אבל אנחנו באקסל אז כבר נפתור את זה פה

סימון סעיפים כפולים בכתב הכמויות

מספור מחדש של סעיפים כפולים

2. נפתח את תוכנת “ניהול הנדסה”, נבחר בייבוא קובץ ונבחר את קובץ האקסל שלנו

ייבוא קובץ אקסל לניהול הנדסה

3. נבחר האם ליצור פרוייקט חדש או לייבא את הקובץ לפרוייקט קיים

ייבוא אקסל לתוכנת "ניהול הנדסה"

4. נגדיר את הפרמטרים לייבוא

פרמטרים לייבוא אקסל

5. במקרה של פרוייקט חדש, נגדיר את פרטי הפרוייקט

פרוייקט חדש

6. הפרוייקט יובא בהצלחה 🙂

כתב כמויות

 

7. נייצא את הפרוייקט לSKN

ייצוא לSKN